Gold Day of Purchasing 20-12-2014 * FX-7i Preamplifier with MM/MC RIAA Phono and Transformer Output

Ngày Vàng Mua Hàng sẽ diễn ra trong các ngày 15-12, 20-12 và 25-12 Mỗi ngày Một sản phẩm đặc biệt với Số lượng giới hạn !!! Sản phẩm Ngày Vàng 20 - 12 - 2014 FX-7i Preamplifier với MM/MC RIAA Phono và Transformer Output Giá chính thức : 8,5 tr Giá Ngày Vàng : 7,7 tr

Giá Ngày Vàng chỉ có giá trị khi Mua hàng trong ngày ! Hàng được giao ngay khi thanh toán.

Xem chi tiết...

Ngày Vàng Mua Hàng 20-12-2014 * FX-7i Preamplifier với MM/MC RIAA Phono và Transformer Output

Ngày Vàng Mua Hàng sẽ diễn ra trong các ngày 15-12, 20-12 và 25-12 Mỗi ngày Một sản phẩm đặc biệt với Số lượng giới hạn !!! Sản phẩm Ngày Vàng 20 - 12 - 2014 FX-7i Preamplifier với MM/MC RIAA Phono và Transformer Output Giá chính thức : 8,5 tr Giá Ngày Vàng : 7,7 tr

Giá Ngày Vàng chỉ có giá trị khi Mua hàng trong ngày ! Hàng được giao ngay khi thanh toán.

Xem chi tiết...

Ngày Vàng Mua Hàng 15-12-2014

Ngày Vàng Mua Hàng sẽ diễn ra trong các ngày 15-12 ; 20-12 và 25-12 Mỗi ngày Một sản phẩm đặc biệt với Số lượng giới hạn !!! Sản phẩm Ngày Vàng 15-12-2014 811 SINGLE-ENDED MARK II - Phiên bản Nâng cấp Giá chính thức : 15 tr Giá Ngày Vàng : 13,5 tr Giá Ngày Vàng chỉ có giá trị khi Mua hàng trong ngày ! Hàng được giao ngay khi thanh toán.

Xem chi tiết...

Thivanlabs Gold sponsor at VNAV Sumo Contest 2013

Sumo Contest là một cuộc thi rất thú vị và bổ ích cho rất nhiều người yêu nhạc và đam mê ampli đèn điện tử công suất lớn trên toàn Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 và lặp lại vào tháng 12 hàng năm, luân phiên giữa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Đến nay Sumo Contest là cuộc thi duy nhất có quy mô lớn, có tính chuyên nghiệp cao về thiết kế ampli đèn điện tử tại Việt Nam, thu hút đông đảo các thành viên audio cả nước tham gia tranh tài. Xem chi tiết...