Swan 211 and 811/572B attended the Hifi exhibition in Bonn – Germany

Hai chiến binh Swan 211 và 811/572B vừa chinh chiến tại triển lãm Hiend tại Bonn – Germany đạt đuợc nhiều thắng lợi !

Chia sẻ với các Bạn những hình ảnh, nhận xét của các tạp chí chuyên ngành Audio của Đức về Ampli Swan 211 và 811/572B single ended

https://holgerbarske.com/

https://www.flickr.com/photos/_hb/albums/72157711166896151/with/48834901372/

https://www.flickr.com/photos/_hb/48834362058/in/album-72157711166896151/

http://www.dynamikks.de/Model_12.html