Special price offer for FX-7i Preamplifier

Pre FX-7i với Transformers Output ( xuất âm biến thế ) đem đến một giải pháp hiệu quả trong việc nâng cấp chất âm của hệ thống, đặc biệt là những người chơi đang sử dụng ampli BÁN DẪN với chi phí hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, Thivan đã giảm bớt phần mạch Phono để giảm mức đầu tư cho các khách hàng không có nhu cầu chơi mâm than.