Special Group Purchasing – 811 SINGLE-ENDED MARK III

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH CÙNG RINH AMPLI 811 SINGLE-ENDED MARK III
 
Giá Cùng Rinh đã đạt mức TỐT NHẤT :

Phiên bản Normal : giá chính thức:15 triệu => Giá cùng rinh Tốt Nhất còn: 12,5 triệu

Phiên bản Special : giá chính thức:19 triệu => Giá cùng rinh Tốt Nhất còn: 16,5 triệu

CÀNG NHIỀU NGƯỜI CÙNG MUA – GIÁ CÀNG GIẢM
– Nếu số người đăng ký >= 5 thì giá sản phẩm sẽ giảm 500.000/sp
Giá lúc này sẽ là 14,5tr và 18,5tr
– Nếu số người đăng ký >= 10 thì giá sản phẩm sẽ giảm 1.500.000/sp
Giá lúc này sẽ là 13,5tr và 17,5tr
– Nếu số người đăng ký >= 15 thì giá sản phẩm sẽ giảm 2.500.000/sp
Giá lúc này sẽ là 12,5tr và 16,5tr