Special Combo : EL-84 Stereo Amplifier 2015 & Full Range 10 Loudspeaker

Giá bán lẻ EL-84 Stereo Amplifier 2015 :  8.500.000 đ

Giá bán lẻ Full Range 10 Loudspeaker  :  7.000.000 đ

Quý khách vui lòng Đăng ký mua sản phẩm trên các kênh thông tin sau:

– WWW.THIVANLABS.COM

– Facebook THIVANLABS

– THIVANLABS shop VNAV.VN forum

– Email: Thivanlabs@gmail.com