Riêng một góc trời – Ngô Thụy Miên – hát Live và thu âm qua bộ khuếch đại MTP-M1 của Thivanlabs