Mưa trên biển vắng – Hát Live và thu âm trực tiếp qua bộ khuếch đại Micro M1 của ThivanLabs