Introducing listening room and set-up loud speaker system at Thivanlabs

Cùng với các nghiên cứu về ampli đèn điện tử, những thử nghiệm thiết kế và set-up hệ thống loa cũng là một trong những công việc thường xuyên được thực hiện tại Thivanlabs. Hầu hết các sản phẩm đều dựa trên các đơn đặt hàng đặc biệt với rất nhiều những yêu cầu kỹ thuật và sở thích âm nhạc khác nhau.

Xin giới thiệu một số hệ thống loa đã được setup tại phòng nghe Thivan tại Sài Gòn.

Hệ thống loa Open Baffle
Hệ thống nguồn phát máy tính, đầu CD, mâm đĩa than

Thử nghiệm loa Open Baffle
Thử nghiệm loa Open Baffle 1
Open Baffle
Loa X1 Power
Loa gốm và Open Baffle
Loa Gốm
Thivan BigBoyII
Thử nghiệm hệ thống nghe nhìn
Sản phẩm được test tại phòng nghe