Special Price for Launching QUEEN 300B SINGLE-ENDED AMPLIFIER

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM BÓNG 300B

Quý khách có thể lựa chọn thêm các loại bóng 300B với giá tương ứng như dưới đây:

Kính mời Quý khách đăng ký mua sản phẩm trên:

http://www.thivanlabs.com/lien-he/tu-van-san-pham.html

Email: thivanlabs@gmail.com

Facebook Thivanlabs Thivanlabs VNAV.VN : http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=16954&start=525