Borrow & Experience TUBE MUSIC PROCESSOR

THIVAN GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CHO MƯỢN và TRẢI NGHIỆM

TUBE MUSIC PROCESSOR

Các Bác vui lòng liên hệ và đăng ký trực tiếp với Thivan để MƯỢN ” Tube Music Processcor ” về phối ghép trên hệ thống của chính mình cũng như biết thêm chi tiết về chương trình.

(Ưu tiên các Bác đăng ký trước)

Cách thức liên hệ và đăng ký:

 1. Qua điện thoại:
  – Tại TPHCM
  + A. Thi : 0918 699 361
  + A. Văn: 0906 500 957
  – Tại Hà Nội
  + A. Lợi : 0912 822 782
 2. Đăng ký online tại Thivan Shop VNAV
  http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=16954&sid=68f0d29f1824c5a7f43e5c78e2058720&start=300
 3. Gửi email đến thivanlabs@gmail.com
 4. Trên Facebook Thivanlabs
  https://www.facebook.com/Thivanlabs